REGLEMENT

HUISLEAGUE REGLEMENT | DINSDAG | TRIO LEAGUE 

Speelmomenten
Dinsdagavond (m.u.v. schoolvakanties)

Aanvang
Iedereen wordt verzocht om 19.45 uur aanwezig te zijn.

Opwarmen
Vanaf 19.55 is er voor een periode van 5 minuten de gelegenheid om in te gooien.

Start league
Starttijd is 20.00 uur!

Handicap
Er zal gespeeld worden met een handicap systeem van 80% van 210 met een maximum handicap van 72. (Is deze term nieuw voor jouw? Neem even een kijkje op onze bowling jargon pagina!

Teamopbouw
Elk team bestaat uit 3 spelers en maximaal 3 “vaste” wisselspelers.
Eenieder heeft de mogelijkheid om onbeperkt bij andere teams mee te spelen, dit dient echter wel van tevoren bij het wedstrijdsecretariaat kenbaar te worden gemaakt.

Betaling
Bij binnenkomst dient de teamcaptain het verschuldigde bedrag te betalen bij het wedstrijdsecretariaat. Kosten per avond: € 33,00 per team voor 3 games (ongeacht afwezigheid van spelers). Team bestaat uit 3 spelers per avond.

Regels en afspraken

 • Om voor het eindklassement (en eventuele prijzen) in aanmerking te komen dient de betreffende speler tenminste 50% van het totaal gespeeld te hebben.
 • Om als team wedstrijdpunten te kunnen halen dienen er tenminste 2 spelers daadwerkelijk gespeeld te hebben. De eventuele 3e score zal dan een zogenaamde “blindscore” betreffen, dat wil zeggen: gemiddelde -/- 10 indien dit niet is opgevangen door een “wisselspeler”
 • Het eventueel spelen van een inhaalwedstrijd dient te geschieden binnen 1 week nadat deze wedstrijd gepland stond. Is dit niet gebeurd vervallen alle te behalen wedstrijdpunten aan tegenstander.Indien er een oneven aantal teams deelneemt aan de competitie (of periode) zal wekelijks 1 team tegen de eigen team blindscore spelen.
 • Indien er in het eindklassement meerderen gelijk eindigen (team/individueel) is het scratch gemiddelde leidend.
 • Puntentelling: 30 punten te behalen.
 • Om de drempel voor eventuele nieuwe leden zo laag mogelijk te maken kunnen eventuele geïnteresseerden maximaal 5 keer meespelen zonder dat daar een lidmaatschap van de NBF tegenover dient te staan. Indien dit in teamverband geschiedt zullen de scores gewoon meetellen voor de betreffende wedstrijd.
 • Eventueel nieuwe aanmeldingen (zowel individueel als team) mogen het hele seizoen.
 • Er zal worden gespeeld met verschillende periodes (afhankelijk van het aantal teams op dat moment) om zodoende een eventueel nieuw team ook de mogelijkheid te bieden tussentijds (echter wel voor aanvang van een nieuwe periode) in te stappen en derhalve de vereniging te kunnen laten groeien. Voor aanvang van elke periode zal het speelschema bekend gemaakt worden
 • De 1e wedstrijd avond gooit iedereen slechts zijn/haar eigen gemiddelde om zodoende een handicap te kunnen bepalen. Er kunnen dus nog geen teampunten behaald worden, dit zal vanaf de 2e speelavond gebeuren.
 • Voor de spelers die in 1e instantie niet direct een eigen team hebben, maar ook degenen die vaste reserve zijn bij een bepaald team, geldt het volgende:
 • Eenieder kan elke dinsdag zijn of haar 3 games gooien ten behoeve van zijn/haar eigen gemiddelde. De banen zullen waar nodig worden aangevuld tot 3 spelers.
 • Telefoonnummers kunnen worden genoteerd door overige teamcaptains om zodoende eventuele afmeldingen in andere teams te kunnen opvangen
 • Teams die in 1e instantie “slechts” 3 vaste spelers hebben, hebben “voorrang” op eventueel beschikbare wisselspelers
 • Bij de inzet van een “wisselende” reserve telt de gegooide score mee met de betreffende teamscore en uiteraard voor zijn/haar eigen gemiddelde.

IN ALLE GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT (NOG) GEEN UITSPRAAK DOET IS DE BESLISSING VAN HET BESTUUR BINDEND.