CONTRIBUTIE

De kosten voor het lidmaatschap bedragen per jaar:

Jeugd
€ 30,-

Senioren (18 t/m 21 jaar)
€ 40,-

Senioren (22 t/m 64 jaar)
€ 55,-

Senioren (65 jaar en ouder)
€ 40,-

Dubbelleden
€ 22,50,-

Inschrijfgeld (éénmalig)
€ 6,-

Aanmeldingen na 1 maart: Contributie half geld, inschrijfgeld volledig.
Als peildatum voor de leeftijdscategorieën geldt: 1 september (aanvang van het contributiejaar).

Hanze Bowling Zwolle draagt een deel van het lidmaatschap af aan het NBF. Meer informatie hierover kan je vinden door hier te klikken.

Naast het lidmaatschap betaal je op het moment van spelen € 11,- per keer. Dit zijn de kosten voor o.a. de huur van de baan. Dit bedrag kan per evenement verschillen en zal van te voren inzichtelijk gemaakt worden.